O co jde?

Adblock plus

je add-on (rozšíření) pro prohlížeč Mozilla Firefox. Jeho účelem je blokovat reklamní obsah webových stránek. Reklamu buď vůbec nenačítá (čímž snižuje objem přenesených dat a tady i čas nutný na jejich přenesení) nebo je, v případě textové reklamy, ze stránek alespoň skryje. Bližší info:

 

UPOZORNĚNÍ: Blokováním reklam pomocí ABP vlastně bokujete části webových stránek. Může se stát, že tím bude narušena struktura zobrazené stránky, nebo blokován užitečný obsahu (logo stránky, vložené video a pod.). Těmto chybám nelze dopředu zabránit, neboť každá stránka je napsána jinak a jejich autoři se mnohdy snaží znemožnit užívání ABP.

Pokud pojmete jakékoliv podezření, že je blokováno něco, co nemá být, dočasně vypněte ABP a stránku obnovte. Došlo-li skutečně k chybnému zablokování, oznamte adresu webu v diskusním fóru příslušného seznamu filtrů, který má chybu na svědomí, nebo v naší knize návštěv.

 

Filtry

Samotný Adblock žádné reklamy nezablokuje. Ke svému fungování potřebuje seznam filtrů, v nichž jsou reklamy popsány (např. umístěním na servrech, rozměry apod.). Tyto filtry si každý trochu zkušenější uživatel můžeš pomocí Adblocku snad vytvořit sám. Mnohem výhodnější je však stáhnout si již vytvořené filtry. Cizí filtry, které nainstalujete, se navíc automaticky aktualizují. Stažením se tedy přihlásíte k jejich odběru.

 

Globální, obecné seznamy filtrů

jsou seznamy zaměřené na anglické stránky (což z nich prakticky činí seznamy vhodné pro každého, odtud naše označení "globální") a existují dva: EasyList a Fanboy's list. Oba blokují prakticky ty samé reklamy. Drobně se ovšem liší v tom, jak je blokují (např. jak moc obecné některé jejich filtry jsou). Fanboy's list je mladší, vznikl v reakci na EasyList, ale dnes již obsahuje větší počet filtrů.

Pokud vás tato oblast zajímá, jistě sami najdete další informace. Pokud nezajímá, vyberte si takový globální seznam, k němuž existují doplňkové filtry, které hodláte využívat (podle toho, jestli nvštěvujete francouzské nebo italské weby si vyberete EasyList, k němuž existuje francouzský doplňkový seznam, nebo Fanboy's list, k němuž zas existuje italský). Vaši volbu si ale pamatujte, ať víte, na koho se obrátit v případě potíží.

 

 

Doplňkové filtry

jsou doplňkové proto, že neobsahují filtry, které jsou obsaženy už v oněch globálních. Proč bychom se měli snažit vybírat anglické stránky, které český uživatel může navštívit, a u nich se snažit blokovat reklamy, když už to zvládl někdo jiný a lépe - tvůrci anglických (globálních) seznamů. Globální seznamy obsahují i množství "obecných" filtrů, které velmi dobře pasují i na české stránky.

Z toho vyplývá, že používat doplňkové, národní, filtry bez oněch globálních, nemá smysl. Doplňkové filtry by navíc měly být používány s tím globálním filtrem, pro který byly vytvořeny.

 

 

UPOZORNĚNÍ: Autor Adblocku nedoporučuje používat příliš mnoho filtrů se stejnou oblastí zájmu. Doporučujeme proto pouze jeden globální seznam filtrů (rozumějte: seznam filtrů pro anglické stránky) a k němu doplňkové, které skutečně využijete/chcete, např. právě pro české stránky.